De zuinige auto

De Nederlandse overheid heeft de focus gelegd op zuinig omgaan met het milieu. Een van de maatregelen die hiervoor getroffen zijn een aantal fiscale voordelen voor de aanschaf van een zuinige auto. De overheid heeft hiermee beoogd mensen bewust stil te laten staan bij de aanslag op het milieu van de door hen aan te schaffen auto. De overheid wil echter wel snel een andere manier op de zuinigheid van auto’s te testen dan de wijze waarop dat op dit moment gedaan wordt. Fabrikanten beloven een mate van zuinigheid van de auto die in de praktijk helemaal niet haalbaar blijkt te zijn.

Sinds 2004 wordt het brandstofverbruik door TNO geanalyseerd. Er is sprake van een afwijking van maar liefst 45% ten opzichte van wat de fabrieksopgave aangeeft en bij de zogenaamde extra zuinige auto’s is dit zelfs 50%. De onderzoekers van TNO geven aan dat het verschil wel te maken heeft met de rijstijl van de gebruiker. Maar ook als de rijstijl aangepast wordt door bijvoorbeeld rustiger op te trekken, blijft het verschil gemiddeld 35%.